Kiedy będziemy żądać unieważnienia małżeństwa, a nie rozwodu. Przesłanki, okoliczności unieważnienia małżeństwa (cz. 1)

W pewnych sytuacjach, zamiast rozwodu można dochodzić unieważnienia małżeństwa. Sytuacje takie jednak, należy traktować wyjątkowo, dlatego unieważnienie dopuszczalne jest w następujących przypadkach:

 1. Brak wymaganego wieku wynoszącego 18 lat dla mężczyzny oraz 16 dla kobiety i zgoda sądu. Nie można jednak żądać unieważnienia małżeństwa, kiedy małżonek wymagany wiek osiągnął;
 2. W przypadku, gdy co najmniej jedno z małżonków jest ubezwłasnowolnione, chyba że ubezwłasnowolnienie zostało uchylone;
 3. Choroba psychiczna co najmniej jednego z małżonków lub niedorozwój, przy czym nie można żądać unieważnienia, jeśli choroba ta ustała;
 4. Bigamia – tj. pozostawania co najmniej jednego z małżonków w związku małżeńskim, chyba ze poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, z wyjątkiem śmierci bigamisty;
 5. Pokrewieństwa lub powinowactwa małżonków, co oznacza sytuacje, iż małżonkowie są krewnymi w linii prostej, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej;
 6. Przysposobienie, chyba że stosunek przysposobienia ustał;
 7. Kolejną podstaw unieważnienia może być wada oświadczenia woli złożonego przez co najmniej jednego z małżonków, tj. gdy:
  • zawierając małżeństwo znajdował się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli,
  • działał pod wpływem błędu co do tożsamości drugiego z małżonków,
  • działał pod wpływem groźby,
 8. W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika jeżeli pełnomocnik taki działał bez zezwolenia sądu albo jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub zostało odwołane, chyba że małżonkowie podjęli współżycie;

Przyczyny unieważnienia małżeństwa muszą istnieć w dacie jego zawarcia. Od pozwu o unieważnienie pobiera się opłatę w wysokości: 200 zł.

 

W części 2 przedstawimy procedurę związaną z dochodzeniem unieważnienia małżeństwa.

 

Autor:

Katarzyna Radosiewicz

Radca prawny

http://radosiewicz-kancelaria.pl/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s